Tak for støtte til ddd´s sommerturné 2023

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

Solar Fonden af 1978

Lizzi og Mogens Staal Fonden

Tak for støtte til ddd´s drift og aktiviteter i 2023 og 2024

Tak for støtte til ddd´s rekrutteringsindsats i 2023 og 2024

Grete og Sigurd Pedersens Fond

Kong Christian den Tiendes Fond