Spirekor (SP)

Optagelseskriterier:

 • Have en glæde og nysgerrighed ved at synge

Læringsmål:

 • Kordisciplin – lære hvordan man går til kor:
  • Sidde stille på stol i korstilling
  • Kunne lytte og være opmærksom
 • Kan synge rent
 • Synge på solmisationstegn (kaldes solfa – et musiksprog)
  • Do – re – mi – fa – so – la – ti – do!
 • Synge kanons og lette overstemmer på solfa
 • Introduceres til klangen legato og dynamik
 • Kunne tale om udtryk i musik og tekst
 • Lære rytmer på rytmesprog
 • Kunne gå i puls og grundtrin
 • Kunne indgå i korfællesskabet
 • Optræde til fælleskoncerter samt små familiekoncerter

Juniorkor (JU)

Optagelseskriterier:

 • Have en glæde og nysgerrighed ved at synge
 • Kordisciplin (se punkt under Spirekors læringsmål)

Læringsmål (udbygning og fortsættelse af læringsmål fra Spirekor):

 • Træne og udvide ambitus samt synge med en sund stemme
 • Kunne synge flerstemmigt
 • Solfa og rytmelære
 • Kunne orientere sig i et nodebillede samt tekst
 • Kunne koncentrere sig
 • Lære om musikopbygning, fraser m.m.
 • Synge på andre sprog end dansk
 • Optræde til fælleskoncerter, små familiekoncerter samt ved få gudstjenester om året
 • Kunne indgå i korfællesskabet og blive ”onkel” for nye sanger i Juniorkor samt Spirekor

Koncertkor (KO)

Optagelseskriterier:

 • Kordisciplin (sidde stille, kunne modtage en besked samt sidde i korstilling)
 • Skal kunne imitere lettere fraser
 • Skal kunne orientere sig grundlæggende i et nodebillede
 • Har grundlæggende forståelse for solfa og tonehøjder
 • Har en moden koncentration
 • Skal kunne indgå i to-stemmige sammenhænge
 • Skal kunne synge legato og med mikset stemme

Korprøverne bygger på erfaringen fra spire- og juniorkor og tilføjer:

 • Vi styrker drengens forståelse for sin egen stemme
 • Drengene lærer at synge 3- og 4-stemmigt
 • Drengene lærer at følge en dirigent mht. tempo, styrke og generel stemning
 • Vi udbygger drenges viden om musikhistorie og teori
 • Vi øver sologrupper
 • Være ”onkel” for sanger i Juniorkoret og nye i Koncertkoret