De Gamle Drenge

Mandskoret opstod i 1994 i forbindelse med Det Danske Drengekors 50 års jubilæum, hvor ca. 100 tidligere medlemmer af drengekoret mødtes. Lysten til at synge sammen igen gjorde, at Mandekoret De Gamle Drenge blev dannet.

Mandskorets repertoire er meget bredt, og koret optræder til en lang række arrangementer og koncerter.

Kontakt

Sekretær
Kurt Mertins
tlf.: 2831 5701
e-mail.: mertins@parkmail.dk

Dirigent
Gunner Jensen
tlf. 3969 4481
e-mail.: dgd@detdanskedrengekor.dk

Jørgen Bremholm
Jørgen BremholmStifter af ddd og dirigent for ”de gamle drenge” 1994-2002
Jørgen Bremholm ønskede at gå på en fortjent ”mandskorpension” ved afslutningen af foråret 2002.
Gunner Jensen
Gunner JensenDirigent for ”de gamle drenge” fra maj 2002.
Gunner Jensen er forhenværende drengesanger i Det Danske Drengekor, og han har sunget i Mandskoret siden dets grundlæggelse.