Punktum sat i svindelsagen: Det Danske Drengekor kan nu se fremad

(Frederiksberg, 20. oktober 2023): Igennem to et halvt år, fra 2019 til 2021, har tidligere bestyrelsesformand for Det Danske Drengekor gennem falske fakturaer, falske underskrifter, personlige hævninger fra korets konto og en række andre økonomiske lovovertrædelser tilranet sig et beløb på mere end 1,4 millioner kroner fra koret.

 

Torsdag blev sagen afsluttet i Retten i Lyngby, hvor den tidligere formand blev idømt ubetinget fængsel i et år og seks måneder. Samtidig er hun forpligtet til at erstatte det tab, hun har påført Det Danske Drengekor. I september 2021 blev den tidligere nu svindeldømte formand afsæt og bortvist ligesom sagen blev meldt til politiet.

Daglig Leder, Charlotte Faurschou, vurderer, at koret nu er i en stærk position: ‘Vi er lettede over, at denne sag nu er afsluttet, og vi kan se fremad. Det har krævet en ekstraordinær indsats fra både vores dedikerede ansatte og de mange frivillige i foreningen. Især takker vi Mia Stenberg, der påtog sig formandsposten i en afgørende tid og hjalp med at genoprette korets økonomi. Under hendes ledelse udviklede vi en ny strategi og gennemgik en omfattende reorganisering. Koret er nu langt fra at lukke; det ville have været den yderste konsekvens uden strategi og hjælp fra alle involverede.’

Det Danske Drengekor er fast besluttet på at fortsætte sin mission med at tilbyde drenge en meningsfuld musikalsk uddannelse og store musikalske oplevelser. Koret er nu flyttet til Lindevang Kirke på Frederiksberg og har sammen med kirken og den nye bestyrelse med Sys Rovsing som ny formand, mange spændende planer som udvikler koret, fra korskolens mindste i junior- og spirekor til koncertkor og kor for store drenge og mænd.

 

Om svindlen:

Igennem to et halvt år har den dømte formand for Det Danske Drengekor gennem falske fakturaer, falske underskrifter, personlige hævninger fra korets konto og en række andre økonomiske lovovertrædelser tilranet sig et beløb på mindst 1,4 millioner kroner.

”Hun har ikke alene tømt kassen, hun har også gennem snedigt udtænkte falske bilag og firmaer kunnet tilrane sig fondsmidler og betalinger fra forældre og optrædener, der var tiltænkt korets drift, siger Mia Bang Stenberg, der er mor til en søn i Det Danske Drengekor og som afløste den dømte formand.

Bedrageriet kom for en dag, da forældre i og uden for bestyrelsen undrede sig over, at der manglede mange penge på korets bankkonto og ingen kunne få udleveret bilag og regnskaber fra den dømte formand.

”Svindlen foregik i tiden under Corona, hvor vi ikke kunne mødes – og hvor indtægterne fra opgaver var begrænsede. Og så var vores egen, interne revision heller ikke dygtig nok til at opdage de falske bilag, som har set rigtige ud, men som ved nærmere granskning ikke giver mening. Og hvorfor skulle vi dog også mistænke en medforælder for at lægge korets økonomi i ruiner, det havde ingen fantasi til at forestille sig” siger Mia Bang Stenberg.

Koret drives af frivillige kræfter og er privat finansieret gennem forældrebetaling, koncertindtægter og fondsmidler. Koret er højt profileret og har en relativ stor økonomi, sammenlignet med andre foreninger, blandt andet pga. af koncertindtægter fra Operaen, TV2, reklamer mv. Den dømte formand stjal både korets opsparede egenkapital, forældrebetalinger og en række beløb, som hun uretmæssigt har søgt fonde om på korets vegne.

Ifølge anklagemyndigheden led Det Danske Drengekor et tab på omkring 1,7 millioner kroner som følge af kvindens mandatsvig, bedrageri og dokumentfalsk. ”Det er et meget stort beløb at miste – for så mister vi vores stabilitet og driftssikkerhed, når vi skal sikre dygtige og motiverede sangere til de forestillinger og opsætninger vi forpligter os på” siger Charlotte Faurschou, Daglig Leder i Det Danske Drengekor.

Den nu dømte tidligere formand for Det Danske Drengekor har gennem sin advokat netop anket dommen til Østre Landsret med krav om en mildere straf. ”Lige nu afventer vi denne afgørelse” siger Charlotte Faurschou ”men uanset udfaldet så er dommen faldet, hun er kendt skyldig – og vi kan komme videre med vores koncertkor, -korskole og de mange store musikalske oplevelser, der venter vores drenge”

 

For yderligere information kontakt:

Charlotte Borchorst Faurschou

Daglig leder, Det Danske Drengekor

Tlf: 26295031

Email: cf@detdanskedrengekor.dk

 

Det Danske Drengekor: en 80-årig historie

Det Danske Drengekor (ddd) opstod i 1943 i skyggen af den tyske besættelse af Danmark under navnet ‘Parkdrengekoret’. Det var faktisk en række fodbolddrenge og deres træner, Jørgen Bremholm, som under en lang og snefyldt vinterperiode begyndte at pleje fællesskabet ved at synge danske sange, dengang i Emdrup. Og de sang højt – i klar protest mod ufriheden og den tyske overmagt.

Koret udviklede sig over tid til langt mere end en bibeskæftigelse, og i 1972 skiftede koret navn til Det Danske Drengekor. Koret er siden blevet ledet af etablerede dirigenter, bl.a. Sten Lindholm og Philip Faber. Siden 2015 har Emil Ritter været chefdirigent.

I 1982 overtog Det Danske Drengekor opgaven som fast børnekor på Det Kongelige Teater.

I 2023 er koret flyttet til Lindevang kirke på Frederiksberg.

H.K.H. Prins Joachim er protektor for koret.

Koret har i løbet af sin otte årtier lange eksistens sunget mange hundrede koncerter og medvirket i en lang række musikalske sammenhænge, alt fra X-Factor via operaforestillinger til opførelser af store oratorier og andre både ældre og nykomponerede værker af danske såvel som udenlandske komponister.

I mange år har den danske sangskat været kernen og rygraden i ddds repertoire, hvilket bl.a. er dokumenteret ved de næsten 20 lp’er og cd’er, koret har indsunget og udgivet siden 1968.

Ud over den sanglige uddannelse, som ddds Korskole – i dag kernen og hjertet i ddd – står for, arbejder drengene i ddd med scenisk optræden, idet Koncertkoret i mere end 40 år har leveret sangere til Det Kgl. Teaters opsætninger af stort set samtlige operaer, der kræver drenge- eller børnekor, herunder Mozarts Tryllefløjten, Bizets Carmen, Wagners Rhinguldet, Puccinis både La Bohème, Tosca og Turandot, Carl Nielsens Maskarade samt Richard Strauss’ Rosenkavaleren og Alban Bergs Wozzeck.

Med opstarten af et juniorkor i 2010 begyndte arbejdet med etableringen af en korskole, som nu består af både et spirekor for 0. og 1. klasse, et juniorkor for 2. og 3. klasse. Altså en mulighed for at få op til fire års musikfaglig, sangteknisk og social dannelse inden de indgår i Koncertkoret.

Under overskriften samvær, nærvær, selvværd arbejder ddd med udvikling af elitebegrebet for børn.

Det er desuden vigtigt for ddd, at drengene kan have sangen med videre som en kvalitet i deres voksenliv.

ddds virke er baseret på et omfattende sæt af både kunstneriske, menneskelige og sociale værdier, herunder fælleskab, ordentlighed og tolerance. Desuden har ddd en bæredygtighedspolitik.

Siden 2015 har Emil Ritter været Chefdirigent for ddd og dets Koncertkor, mens Junior- og Spirekoret ledes af Anna-Sofie Larsen.

ddds daglige ledelse varetages af Charlotte Borchorst Faurschou.